O nama

Upoznajte svog psihoterapeuta

Alma Tihić

Alma Tihić – direktorica i voditeljica tima

Kontakt:

E-mail: info@mojapsihoterapija.ba

Tel.: 061 474 868

Irmela Mujkić

Irmela Mujkić – voditeljica psihološkog savjetovališta

E-mail: irmela@mojapsihoterapija.ba

Tel.: 061 474 868

Sunčica Jugović

Sunčica Jugović – stručni suradnik u psihološkom savjetovalištu

E-mail: suncica@mojapsihoterapija.ba

Tel.: 061 474 868

Alma Tihić, magistrica društvenih nauka iz područja psihologije i akreditovani geštalt psihoterapeut u Evropskoj asocijaciji za geštalt psihoterapiju. Osnivačica je i predsjednica Udruženja za psihološku podršku i edukaciju Actum u Tuzli. Od 2014. godine intenzivno radi individualnu i grupnu psihoterapiju, kao i terapiju parova, primjenom licenciranih principa i standarda gestalt psihoterapijskog pristupa.

Vodi individualne i grupne supervizije za timove profesionalaca u javnim ustanovama, odgojno – obrazovnim institucijama, biznis sektoru, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama. Ulaganje u mentalno zdravlje zaposlenika, dovodi do pozitivnog razvoja ličnosti, smanjenja i prevencije stresa i sagorijevanja, te doprinosi sprječavanju razvoja anksioznosti i depresije. Razvojem njihovog samopouzdanja i samopoštovanja, povećava se i njihova međusobna tolerancija i saradnja, kao i produktivnost u radu.

Kao samostalni konsultant vodi edukativne, iskustvene i terapijske radionice za različite ciljne  grupe, sa fokusom na teme mentalnog zdravlja. Grupni rad kroz treninge i radionice u malim ili velikim grupama, posebno voli, jer pruža sigurno okruženje za rad na sebi, učenje, prihvatanje i saradnju.

Tokom cijelog profesionalnog angažmana dodatno se edukuje i kroz ostale psihoterapijske pravce kao što su Schema terapija, Sistemska porodična psihoterapija i grupna analiza, a sve sa ciljem kvalitetnog i sveobuhvatnog pristupa krajnjim korisnicima. Redovno sarađuje sa neuropsihijatrima i kliničkim psiholozima, koje po potrebi uključuje u svoj rad.

 

Članica je: Evropske asocijacije za geštalt psihoterapiju (EAGT); Udruženja integrativnih gestalt psihoterapeuta BiH; Društva Geštalt i Integrativnih Psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH); Društva pedagoga – psihologa Tuzlanskog kantona;  Udruženje geštalt psihoterapeuta u BiH. Savez psihoterapijskih udruženja u BiH (SPUBIH)

 

Irmela Mujkić, magistrica društvenih nauka iz područja pedagogije i psihologije i kognitivno bihevioralni psihoterapeut pod supervizijom. Trenutno je na doktorskom studiju iz psihologije.

Kao Kognitivno- bihevioralni psihoterapeut (KBT) svakodnevno radi individualnu psihoterapiju. U svom radu primjenjuje licencirane principe i standarde KBT psihoterapijskog pristupa. Teme sa kojima se najčešće u profesionalnoj praksi bavi vezane su za anksioznost, depresivno raspoloženje, panične napade, prevazilaženje treme, strahova i svakodnevnih stresnih situacija.

U radu sa klijentima jako joj je važno pružiti im podršku i pomoć u razvoju samopouzdanja, samopoštovanja i razumijevanju vlastitih emocija.

Irmela ima i desetogodišnje iskustvo rada na pedagoškoj i psihološkoj grupi predmeta u zvanju asistenta na Univerzitetu. Kroz svoj dosadašnji rad realizovala je brojne konferencije, seminare i psihološke radionice. Kao član komisije sudjelovala je u odbrani diplomskih radova studenata. Realizovala je i mnoge psihološke radionice sa mladim sportašima s ciljem razvoja ličnosti i poboljšanja njihovog mentalnog funkcionisanja.

 

Sunčica Jugović, magistrica društvenih nauka iz područja psihologije i kognitivno-bihevioralni psihoterapeut pod supervizijom, članica Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihevioralnu terapiju (BHUKBT).

Kao Kognitivno-bihevioralni psihoterapeut (KBT) primjenjuje licencirane principe i standarde KBT psihoterapijskog pristupa. U svom radu koristi tehnike koje podstiču razvoj perspektive pune svjesnosti o sadašnjosti, mijenjajući na taj način, zajedno sa klijentima, njihov odnos prema različitim problemima, kao što su npr. anksioznost, depresivno raspoloženje, panični napadi, nedostatak granica u odnosima, problem sa seksualnošću i prokrastinacija učenja.

U odnosu sa klijentima najvažnije joj je da se klijenti osjećaju sigurno i prihvaćeno kako bi mogli graditi odnos ispunjen povjerenjem, koji predstavlja osnovu za dalji rad.

Svoje profesionalno iskustvo započela je kroz individualni i grupni rad na poboljšanju i podsticanju razvoja kognitivnih, socijalnih i emocionalnih kompetencija. Rad u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja takođe je dio njenog profesionalnog razvoja. Radila je na intervjuisanju i procjenama ličnosti djece i odraslih. Znanje i iskustvo u oblasti organizacijske psihologije stekla je u okviru IT kompanije, gdje je kreirala i adaptirala upitnike i aplikacije za ispitivanje psihološke sigurnosti i zadovoljstva, te efikasnosti zaposlenih.

Učešćem u različitim edukacijama i treninzima, te primjenjujući stečena znanja direktno u radu permanentno nadograđuje vlastita iskustva i vještine.